Egyéni és csoportos iskola-előkészítő nagycsoportos Óvodásoknak!

A mai általános iskolák, komoly követelményeket állítanak a gyerekek és a szülők elé. Az iskola-előkészítő legfontosabb feladata, hogy felkészítse a nagycsoportosokat a zökkenőmentes iskolakezdésre és kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Az olvasás, írás és számolás tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

Az iskola-előkészítő foglalkozások célja:

  • a feladattudat, feladattartás erősítése,
  • a játékokban a szabálytartás igényének alapozása,
  • a motivált munkavégzés kialakítása,
  • az otthoni foglalatosságok biztosítása,
  • auditív és vizuális figyelem fejlesztés.

Felkészítjük a gyerekeket az iskolára az írás, olvasás és számolás készségének megalapozásával.

  • Az írás előkészítés – az írás elsajátításához szükséges képességek fejlesztése, valamint a vizuális tagolás, vizuális differenciálás, szerialitás képességeinek fejlesztése.
  • Az olvasás előkészítés – a térbeli, síkbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése, a beszéd fejlesztése, ezen belül a szókincs, a főfogalom alá rendelés, mondatalkotás, történetalkotás, a szótagolás, a hangok hosszúságának differenciálása, valamint az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztése.
  • A számolás előkészítése – a gondolkodás képességeinek fejlesztése, a számfogalom kialakítása 10-es számkörben, bontások, pótlások begyakorlása, a matematikában használt fogalmak megtanítása, relációs szókincs bővítése, mértani formák megismerése.

Az első foglalkozás időpontja: Január 21. Hétfő

A foglalkozás díja: alkalmanként 1.700 Ft

10 alkalmas bérlet vásárlása esetén 12.000 Ft