Fejlesztés, pszichológiai tanácsadás ...

"A munkám során nagyon különböző képességszintekkel rendelkező gyermekekkel találkozom. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom a tanulók meglévő ismereteinek, képességrendszerének az előzetes „feltérképezését”. Csakis ennek tudatában lehetséges az újabb készségeket, részképességeket, ismereteket és jártasságokat kialakítani, fejleszteni. Nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy minden gyermeknek egyéni fejlődési üteme van. Önmagához képest kell figyelembe venni a fejlődést. Ne azt értékeljük, amit nem tud, hanem azt, amire már képes. Ne féljünk egy tanulási nehézségekkel küzdő gyermeknek dicséretet adni, amikor átlépve önmaga korlátait maximálisan teljesített. Minden gyermek jó „valamiben”. Azt a területet kell megtalálni, kiaknázni és az ott elért sikereket „átvinni” a kevésbé fejlett területekre. Nem csupán a tanulási képességek fejlesztése a cél, hanem egy egészségesen gondolkodó és működő személyiség kialakítása!"

Kocs Tünde

Iskolánk fejlesztőpedagógusa / pszichológusa

SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TERÜLETEI:

 • tanulási nehézség/zavar megállapítása; képességvizsgálat
 • kognitív képességfejlesztés
 • iskolaelőkészítő foglalkozások (számos részképesség területet érintve)
 • nagycsoportos óvodásoknak iskolaérettség vizsgálata
 • nevelési tanácsadás szülők számára
 • életvezetési - és pályaválasztási tanácsadás fiatalkorúak számára

Diagnosztika és Prevenció

A korai diagnózis felállítása, a tünetek és az okok differenciálása a célirányos fejlesztési tevékenység feltétele. A szülők többsége csak későn –jó esetben iskolakezdéskor – szembesül gyermeke tanulási, figyelmi, magatartási nehézségeivel.

A segítség hiánya esetén a gyermek teherbírása csökken, iskolai teljesítménye romlik, ez kihat a viselkedésére, környezetére.

A prevenció-, a minél korábban elkezdett célirányos fejlesztés eredményes segítséget jelenthet gyermek és családja számára. A gyermek segítése, támogatása nemcsak a szakember, hanem az egész család feladata.

Jelek, amikre érdemes odafigyelni nagycsoportos óvodás és kisiskolás korban.

Diagnosztika és Prevenció

 • érési késések feltérképezése
 • iskolaérettségi vizsgálat
 • vezető tünet/ek, okok, nehézségek megjelölése
 • képességek- és részképességek hiányosságainak feltérképezése
 • anamnézis felvétele
 • vizsgálatok, szűrések, tesztek elvégzése
Fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozások és mérések: Időtartam: Ár:
Képesség- és, iskolaérettség vizsgálata: 90 perc + 30 perc konzultáció 17.000 Ft
Részképesség vizsgálata (diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia) 45 perc/részterület 6.000 Ft
Részképesség fejlesztés: 45 perc 6.000 Ft
Iskolaelőkészítő foglalkozás óvodásoknak 45 perc (egyéni vagy páros) 6.000 Ft
Pszichológiai tanácsadás: Időtartam: Ár:
Egyéni terápia 45 perc 6.000 Ft
Intelligencia vizsgálat 90 perc 12.000 Ft
Pályaválasztási tanácsadás 45 perc 6.000 Ft

Minden vizsgálatra és konzultációra előzetes bejelentkezés szükséges!

Jelentkezés